Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Hjem > Nyheter > Dokumenter til årsmøtet 27. februar

Dokumenter til årsmøtet 27. februar

21 februar 2017

Saksliste

Sak 1
. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3
. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding

Sak 5
. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker:

  • Sak 6.1 Handlingsplan Raumar Orientering 2017-2020

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg

 

Dokumenter:
Sak 2.1 Raumar Innkalling Årsmøte 2017
Sak 2.2 Raumar Saksliste Årsmøte 2017
Sak 2.3 Raumar Forretningsorden Årsmøte 2017
Sak 4 Raumar Årsberetning 2016 Årsmøte 2017
Sak 5 Balanse 2016
Sak 5 Resultatregnskap 2016
Sak 5 Innestående pr lokallag 31.12.2016
Sak 6.1 Virksomhetsplan og handlingsplan 2017-2020
Sak 6.2 Forslag til endring i retningslinjer
Sak 7 Raumar Medlemkontingent Årsmøte 2017
Sak 8 Budsjett 2017
Sak 9 Raumar Orientering Organisasjonsplan 2017
Sak 10. Styrets innstilling på valgkomite
Sak 10
. Styrets innstilling representanter til ulike ting og møter

Tags:

Kommentarer er stengt