Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Statutter

13 april 2015

Revidert 23.02.2015

Raumar-O-karusell arrangeres av følgende O-lag: Eidsvoll O-lag, Frogner IL o-gruppa, Gjerdrum O-

lag, Hurdal O-lag, Nes O-lag og Ullensaker O-lag for å fremme O-interessen på Øvre Romerike .

Det arrangeres ukentlige løp gjennom sesong fra april til september med følgende løyper/nivå og

anbefalte løypelengder.

Klasse Grad Sprint Mellom Lang
Rekrutter N 1,0 1,5 2,0
HD10-12, Mosjon kort  C 1,0 2,0 2,5
HD13-14, HD70, HD60, D50, Mosjon mellom  B 1,5 2,5 3,5
HD15-16, HD40, H50, D17,Mosjon lang  A 1,5 3,5 4,5
H17 A 1,5 4,5 6,0

Raumar-O-karusell er åpen for alle. Løperne starter for sine lokale o-lag. De som starter i minst 6 løp er kvalifisert til statuett/medalje. Arrangørjobb godkjennes som fullført løp. Navn på arrangørene påføres resultatlistene.

Det deles ut medalje ved første gjennomførte karusell. Senere deles det ut statuetter ved 3, 5, 10, 15, …. gangs gjennomføring. Premieringen er inkludert i startkontingenten.

Startkontingent pr. løp er 30,- kr som betales til arrangør ved utlevering av kart. Av startkontingenten går kr 20,- til arrangørklubb og kr 10,- går til Raumar-O-karusells konto (premiering).

Evigvandrende vandrepremie til den klubb med flest rekrutter (16 år og yngre). Miniatyrpremie hvert år
.

2 stk gavekort à kr. 300,- skal trekkes ut blant de løpere som gjennom sesongen fullfører alle løpene. Beløpet kr. 600,- belastes Raumar-O-karusell sin konto.

Statutter, kontaktpersoner, terminlister og resultater mm fra O-karusellen legges ut på Raumar O-lag’s hjemmesider.(okarusellen@raumar.net)

Raumar o-karusell administreres av en arrangements-komite som består av en representant frahver klubb og i tillegg en forretningsfører som velges av styret på årsmøtet. Forretningsfører har ansvar for regnskap, kartotekføring, premiekjøp og innkalling til et årlig møte. Møte skal holdes innen utgangen av november.

Klubbmesterskapet skal inngå i Raumar-O-karusell. Terminliste settes opp av arrangementsansvarlig i samarbeid med treningskomiteen i Raumar.

Enkel innbydelse (innbydelsemal) til hvert løp skal være klar i begynnelsen av mars hvert år. Løpene skal meldes inn i Eventor som nærløp innen 15. mars. Innbydelsene skal også legges ut på O-karusellens hjemmeside.