Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Politiattest

23 mai 2019

Krav om politiattest i Raumar Orientering

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
. Ordningen trer i kraft 1
. januar 2009
.

I Raumar Orientering blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Anders Kronberg
e-post: leder(på)raumar.net
telefon: 45403333

eller :
Nina Elise Eik
e-post: nina.elise.eik@avinor.no
telefon: 45420394

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknad om politiattest fylles ut av den enkelte. Elektronisk søknadsskjema finnes på Politiets nettsider . I søknaden må man legge ved «bekreftelse av formål» fra klubben. Kontakt Anders eller Nina Elise for å få dette vedlegget.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Anders.
Raumar Orientering skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Raumar Orientering