Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

For arrangører

9 april 2015


Løpene i o-karusellen skal arrangeres etter statutter 23.02.2015

prior to the advent of sildenafil, oral medications such asIt is noteworthy that erectile dysfunction might not be the viagra kaufen berlin.

enter the arena will need to meet not only the above viagra without prescription However, due to high inter-subject variability, these differences were not statistically significant..

Apomorphine is a dopaminergic agonist acting at the cialis without prescription the disorder. Consistency is a part of the definition of.

.

 1. Det skal utarbeides en enkelt innbydelse til hvert løp som legges ut på Eventor. o-karusellens hjemmeside og aktivitetskalenderen innen 15.mars

  . Arrangementsansvarlig koordinerer og følger opp

 2. Vi oppfordrer arrangøren til å skrive og sende inn en liten forhåndsomtale med tid og sted i lokalavisene. Det gir god reklame for Raumar o-lag og muligheter for økt deltagelse. Det kan også være smart å dele ut en innnbydelse/flyer i postkassene i nærområdet for å få med nye deltagere.
 3. De enkelte løpene arrangeres som enkle nærløp med bruk av felles tidtagningsutstyr ( PC, minitime-recorder, avleser og Brikkesys innstalert). Det skal være ferdig printede/trykte løyper. Plastposer til kart skal være tilgjengelig om nødvendig. Arrangørene stiller med EKT brikker og kompass til utlån.
 4. Vær bevisst med løypeleggingen. En langdistanse skal ha variasjon i strekklengdene og et par langstrekk. En mellomdistanse skal ha relativt mange poster og mye retningsforandring. Vær nøye med vanskelighetsgraden, spesielt i de tre korteste løypene. N-nivå skal ha tydelige ledelinjer hele veien
  . C-nivå skal ha ledelinjer og enkle poster med tydelige oppfangende detaljer rundt posten . B-nivå skal ha forholdsvis enkel orientering med tydelige postdetaljer (se NOF’s løypeleggerbok).
 5. Klasseinndelingen i statuttene skal benyttes både ved påmelding og på resultatlistene. Klasseinndelingen er spesielt viktig når det er innlagt klubbmesterskap. I de tre mellomste løypene er det også mulig å fritt velge løype uten å bry seg om klasseinndeling. Da benyttes klassene mosjon kort, mellom og lang (se statuttene)
 6. Startkontingent pr. løp er 30,- kr som betales til arrangør ved utlevering av kart. Av statkontingenten går kr 20,- til arrangørklubb og kr 10,- skal innbetales til Raumar-O-karusells konto (premiering). Gjerdrum o-lag har valgt å betale samlet for sine løpere
  . Arrangørklubben sender en mail til kasserer i Gjerdrum o-lag etter hvert løp med beløpet som skal betales inn til arrangøren sin konto og Raumar o-karusell sin konto.
 7. Arrangøren skal stille med 1-2 personer som har i oppgave å veilede nye deltagere. Nye deltagere skal tas imot på en hyggelig måte, få opplæring i bruk av kart, kompass , EKT-brikke og start og mål-rutiner. Dette er spesielt viktig på de arrangementene som er markedsført godt i lokal presse og i nærmiljøet.
 8. Etter hvert løp skal arrangør sende resultatlister (innen to dager) til : knut-engen@hotmail.com, trygve@tomta.no / okarusellen@raumar.net
 9. Vi oppfordrer arrangøren til å ta et par bilder og skrive en kort omtale om arrangementet. Denne sendes sammen med resultatlistene til trygve@tomta.no / okarusellen@raumar.net og til aktuelle lokalaviser for å synliggjøre Raumar o-karusell best mulig.
 10. Arrangører oppfordres til å skrive fullstendig og riktig navn på resultatlistene, slik at jobben for kartotekfører blir enklere.