Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Hjem > Nyheter > Årsmøte tirsdag 10.februar, Hovin Skole

Årsmøte tirsdag 10.februar, Hovin Skole

3 februar 2015

Raumar-Orientering-rød-logoStyret kaller inn til årsmøte i Raumar Orientering på Hovin Skole i Ullensaker, kl 19:00 tirsdag 10.februar

.

Det vil bli servert pizza på årsmøtet, og felles bestilling ringes inn ved oppmøte.

(denne nyheten er oppdatert fra den ordinære innkallingen av 14.januar)

 

 

Saksliste: 

Sak 1.            Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.            Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.            Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4.            Behandle idrettslagets årsmelding med årets resultater  

Sak 5.            Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand: Raumar – resultatregnskap 2014, endelig

. Regnskap Romerike O-Weekend, Innestående pr lokallag (foreløpig)
 Raumar – revisorrapport 2014

Sak 6.            Behandle innkomne forslag og saker:

                      Sak A. Forslag til endring av Retningslinjer for Raumar Orientering

Sak 7.            Fastsette medlemskontingent

Sak 8.            Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9.            Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10.          Valg

 

MVH
Styret

Tags:

Kommentarer er stengt