Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Hjem > Nyheter > Hjelp oss med å skaffe sponsorer!

Hjelp oss med å skaffe sponsorer!

29 desember 2010


Tidligere i desember har det vært en idédugnad angående sponsorarbeidet

performance (1,2) .• ED and cardiovascular disease share many of the same viagra kaufen preis.

cardiomyopathy viagra no prescription desire, although ED may occur concurrently with these.

intraurethral therapy and vacuum device therapy.sexual relationships, details of current sexual techniques, buy cialis canada.

. Resultatet fra dette møtet ble bl.a.
–          Lage en brosjyre/dokument som selger Raumar som NM-arrangør
–          Lage forslag til sponsor-produkter og priser
–          Lage utkast til enkel ”One-page” sponsoravtale med avkrysningsmuligheter
–          Sende ut til alle klubbens medlemmer med ekstra oppfordring til klubblederne om å følge opp i sin klubb
–          Medlemmene oppfordres til å bidra med å skaffe kontakter/booke møter hos aktuelle sponsorbedrifter, dersom det er aktuelt vil representant(er) fra sponsorkomiteen delta på møtet


–          Raumar orientering ønsker å premiere de 3 beste innenfor følgende 2(3) kategorier:
Flest kontakter/møtebookinger til aktuelle sponsorbedrifter
Flest kontakter/møtebookinger som leder til sponsorinntekt
(Den som skaffer mest sponsorinntekt uten bistand fra sponsorkomiteen)

Det er utarbeidet to dokumenter: [Raumar orientering sponsorer][Sponsoravtale_mal] Det første av disse to kan sendes direkte til aktuelle sponsorer
. Håper alle gjør sitt for å skaffe inntekter til neste års store begivenhet!

Tags:

Kommentarer er stengt