RAUMAR-INFO

Nr. 3 - 2001

Desember 2001

http://www.raumar.net

 

 

Innhold:

Innkalling til årsmøte

Forslag fra styret til årsmøtet

Datoer for vintersamlinger

Torsdags- og søndagstreninger

 

 

Det innkalles til

ÅRSMØTE onsdag 30. januar 2002

på Skistua, Eidsvoll Værk kl 19.00

Saker som ønskes behandlet må meldes til

styret v/Tron Erik Hovind

Vel møtt!

innen 16. januar 2002

 

 

 

Varsel om forslag til nye regler for medlemskap og like regler for dekning av løpsavgifter i alle klubbene

Raumars styre kommer til legge fram følgende forslag på årsmøtet:

Som medlemmer i Raumar regnes løpere som har deltatt i minst ett løp i løpet av de to siste årene.

Begrunnelse for forslaget: Da Raumar ble dannet, ble alle medlemmer av lokallag som ønsket det, ført opp som Raumar-medlemmer. Siden har det praktisk talt ikke vært revisjoner av Raumars medlemslister, og det står svært mange oppført som aldri deltar aktivt som Raumar-løpere. Det er etter styrets mening mer naturlig at disse bare er medlemmer av lokallagene.

Løpere over 21 år betaler alle løpsavgifter selv unntatt ved stafettdeltakelse. Raumar dekker løpsavgifter for alle under 21 år, også såkalte ferieløp. Regning sendes direkte fra Raumar til alle over 21 år. For de yngre fordeles løpsavgiftene pr klubb. Stafetter fordeles likt som før.

Begrunnelse for forslaget: Styret mener denne ordningen vil lette økonomien i lagene og dessuten rette Raumars aktivitet mot fellesaktiviteter og de yngre. Styret mener det er en fordel om alle lokallagene har lik ordning.

 

Vintersamlinger - merk deg datoene:

12. 13. januar, sted meddeles senere

1. 3. mars, Budor

Oversikt over treninger de nærmeste månedene finner du på neste side.

For øvrig henvises til internettsiden http://raumar.net for informasjon og oppdatering!

 

Torsdagstreninger

29-nov-01

19:00

Intervall 1* + inne

NOL - Knut Engen

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

6-des-01

19:00

Intervall 2* + inne

GOL - Aslak Kinneberg

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

13-des-01

19:00

Intervall 3* + inne

UOL - Terje Bråten

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

20-des-01

19:00

Intervall 1* + inne

EOL - Olav Engen

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

3-jan-02

19:00

Intervall 2* + inne

GOL - Olaf Moe

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

10-jan-02

19:00

Intervall 3* + inne

UOL - Kåre C. Olsen

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

17-jan-02

19:00

Intervall 1* + inne

EOL - Per Aas

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

24-jan-02

19:00

Intervall 2* + inne

UOL - Kari K. Hovind

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

31-jan-02

19:00

Intervall 3* + inne

HOL - Fredrik Ødemarksbakken

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

7-feb-02

19:00

Intervall 1* + inne

EOL - Tor Strand

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

14-feb-02

19:00

Gate-o + inne

 

Allergot u.skole

Inne fra 20:15

28-feb-02

19:00

Gate-o + inne

 

Allergot u.skole

Annet sted/tid?

7-mar-02

19:00

Gate-o + inne

 

Allergot u.skole

Annet sted/tid?

14-mar-02

19:00

Gate-o + inne

 

Allergot u.skole

Annet sted/tid?

21-mar-02

19:00

Gate-o + inne

 

Allergot u.skole

Annet sted/tid?

 

 

 

 

 

* Intervall 1:

Stige 1-2-3-4-5-4-3-2-1 min, pause 50% av løpstid (1-2-3-4-3-2-1 for gruppe 2)

 

* Intervall 2:

Bakke 2 serier à 4 x 2 min, pause jogg tilbake 3 min, seriepause 5 min. (1 serie for gruppe 2)

* Intervall 3:

Lang 4 x 5 min, pause 2 min - deretter 10 min tempo (4 x 3 og 5 min tempo for gruppe 2)

Den som er ansvarlig for treningen kan velge andre varianter, men innefor rammen av langintervall/bakkeintervall

Utetrening forutsetter at deltagerne er ferdig skiftet 19:00. Innetrening starter 20:15

 

Innetrening legges opp som sirkeltrening med spenst- og styrkeøvelser for hele kroppen...

 

...fortrinnsvis samme opplegg hver gang - avsluttes med ballspill

 

 

De som ikke ønsker å være med på utetreningen kan drive med ballspill fra kl 19:00

 

 

 

Søndags-treninger

2-des-01

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

Skihytta, Eidsvoll

9-des-01

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Knut

Allergot skole, Jessheim

16-des-01

10:00

Langtur terreng, skijegerposter til fots

Olav

Østmarka, Lørenskog

NB snøforbehold

30-des-01

10:00

Langtur terreng, event. Veg

6-jan-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

13-jan-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

20-jan-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

27-jan-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

3-feb-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

10-feb-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

17-feb-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Start vinterferie

24-feb-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

Start vinterferie

10-mar-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

17-mar-02

10:00

Langtur terreng, event. Veg

Olav

Langtur tilrettelagt for junior-/senior-gruppa, åpent for alle

Varighet 1.30 - 3.00 timer, oppdelt i grupper hvis praktisk gjennomførbart

Gjennomføres i terreng så langt det er mulig - ellers på vei

Vanligvis ikke tilgang til garderobe - vil event. bli meddelt spesielt