RAUMAR-INFO

Nr 1  - 2001

Februar 2001

 

   

 

 

Innhold

 

Styret 2001. 1

O-karusellen for Øvre Romerike 2001. 2

Vårløp med tidlige påmeldingsfrister: 2

Retningslinjer for drift av raumar o-lag.. 2

Påmeldingsrutiner 2

Reisegodtgjørelse m.m. 3

Hovedløp: 3

NM senior/junior/skiorientering: 3

Norgescup: 3

Hovedlandsleir, kretssamlinger m.m. 3

Utfyllende kommentarer: 3

Administrative rutiner 4

Påmelding til o-løp. 5

 

 

Styret 2001

 

Leder                         Tron Erik Hovind

                                    Hovin, 2050 Jessheim

                                    Tf 63 97 29 67

                                    Tron.erik.hovind@c2i.net

 

Påmelder                   Per Aas

                                    Opsahl, 2080 Eidsvoll

                                    Tf 63 96 00 07

                                    h-aas@online.no

 

Treningskomiteen            Fredrik Ødemarksbakken

                                    Toftnergreina, 2032 Maura

                                    Tf 63 99 84 31

                                    fo@orp.no

 

Kasserer                    Hans Larsen

                                    Heimtun, 2020 Skedsmokorset

                                    Tf 63 87 72 78

                                    Hans-lar@frisurf.no

 

Sekretær                   Elisabeth Eriksen

                                    Sørli, 2160 Vormsund

                                    Tf 63 90 23 42

                                    Elisabeth.eriksen@sensewave.com

 

Medlemmer i treningskomiteen:

Olav Engen                                                    Knut Engen

Amundrudvn 23, 2070 Råholt             Bråtateiet, 2170 Fenstad

Tf 63 95 34 22                                           Tf 63 90 46 71

Olav.Engen@nor.xerox.com                     Knut.engen@posten.no

 

 

O-karusellen for Øvre Romerike 2001

 

Dato

Start fra

Kart

Arrangør

Merket fra

10.mai

18:00

Fjellfoten

Nes OL

Årnes, rv 177x175

31.mai

18:00

Haugnes

Hurdal OL

Østsideveien, rv 180

7.juni

18:00

Lysdammen

Gjerdrum OL

Ask, rv 120

21.juni

18:00

Engertoppen

Eidsvoll OL

Odalsveien, rv 181

23.aug

18:00

Benkemyra

Eidsvoll OL

Odalsveien, rv 181

13.sep

18:00

Hovifjellet

Ullensaker OL

Gamle Trondheimsvei,Lie, fv 454

Aktivitetsplan for øvrig blir sendt ut som separat post neste uke.

 

 

Vårløp med tidlige påmeldingsfrister:

 

Norwegian Spring            Halden/Moss/Sarpsborg 21.-22. april

                                    Påmelding til Raumars påmelder innen 2. april

 

Tio-Mila                      28.-29. april                                                                                       

                                    Påmelding til Olav Engen innen 22. mars

 

For Svensk 5-dagars er første frist med rimeligste avgift 15. mars og neste frist med noe høyere avgift 15. mai.

 

 

Retningslinjer for drift av raumar o-lag

 

Retningslinjene ble endret på årsmøtet 31. januar. Følgende er nå gjeldende retningslinjer:

 

Påmeldingsrutiner

1 . Påmelder har ansvaret for påmelding til løp. Hver løper noterer seg i påmeldings­boken, sender e-post eller faks eller ringer påmelder før kl 2100, dagen før påmeldingsfristen. Dersom en løper melder seg på et løp selv, må det gå kopi til Raumars påmelder.

 

2. Etteranmelding (påmelding etter fastsatt frist) besørges av den enkelte løper direkte til arrangør. Løpsavgift for etteranmelding vil bli betalt av ROL. Løps­avgift for deltakelse i direkte klasser betales av den enkelte løper.

 

3. Påmeldingslister sendes fra påmelder til arrangør med kopi til kasserer.

 

4. Kasserer setter opp oversikt over hvordan startkontingenten fordeler seg mellom løperne.

 

5. Kasserer sender oversikt til lokallagene over hvordan utgiftene fordeler seg.

 

Reisegodtgjørelse m.m.

Hovedløp:

Startkontingent dekkes av Raumar for løpere som har deltatt på minst 5 krets/nasjonale løp tidligere i sesongen. Reise dekkes etter billigste løsning når hovedløpet går utenfor det sentrale Østlandsområdet. Overnatting dekkes med arrangørens billigste tilbud.

 

NM senior/junior/skiorientering:

Startkontingent dekkes av Raumar. Reise dekkes etter billigste løsning når hovedløpet går utenfor det sentrale Østlandsområdet. Overnatting dekkes med arrangørens billigste tilbud.

 

Norgescup:

Startkontingent dekkes ikke av Raumar. Overnatting og reise utenfor det sentrale Østlandsområdet kan, for skoleelever/studenter/militære, dekkes etter billigste løsning, for løpere som satser.

 

Hovedlandsleir, kretssamlinger m.m.

Deltakelse dekkes av Raumar. Egenandeler ved landslagssamlinger og representasjon dekkes av Raumar. Det kan for foranstående kreves egenandeler av de enkelte deltakere.

 

Utfyllende kommentarer:

Østlandsområdet er å forstå som de kretsene som omfattes av Østlandsmesterskapet.

 

Vurderinger knyttet til størrelse på egenandeler og hvem som kan få dekket sine kostnader ved deltakelse i Norgescup, gjøres av treningskomiteen. Vurderingene må bl.a. gjøres innenfor vedtatt budsjett.

 

Utgiftene fordeles prosentvis på alle lagene. Årsmøtet fastsetter en øvre grense for utgiftene. Budsjettet må ta hensyn til hvor mesterskapene arrangeres og forventet antall deltakere.

 

For dekning av reisekostnader skal det føres reiseregning. Satser er kr 1,00 pr km + kr 0,25 pr km pr passasjer.

 

 

Administrative rutiner

ROLs styre velges for 1 år av gangen.

Sekretær er også tillagt nestlederfunksjonen.

Styremedlemmer fordeles slik:

1 styremedlem er påmelder

1 styremedlem er kasserer

1 styremedlem er leder i treningsrådet

 

Valgkomiteen skal bestå av LOKALLAGENES ledere. Forslag til valgkomiteens leder

fremmes av ROLs styre.

 

Klubbmesterskap

Klubbmesterskap arrangeres ihht nedenstående retningslinjer:

 

Normal                       Natt                             Sprint

D         H                     D             H                     D             H

10‑12             2km             2km                                                    1,5km            1,5km

13‑14             3km             3km                                                    1,5km            1,5km

15‑16             3km             4km                                                    2km            2km

13‑16                                                 2km             2km

17‑                  4km             6km                3km             5km                2km             3km

35‑49                                                 3km             4km

40‑49             3km             4km

45‑                                                                                          2km             2km

50‑                                                      2km             3km

50‑59             2km             3km

60‑                  2km             3km

Ny/trim*)             1,5km             1,5km                         1,5km             1,5km                         1,5km             1,5km

 

*) Ikke status som KM‑klasse.

 

I klasse H/D 17‑, vil det i tillegg til mesterskapspremie, bli tildelt en vandrepremie. Denne blir gitt til odel og eie til den løper som vinner den for tredje gang. Vinnerens navn blir inngravert på premien for hvert år.

 

Premien skal vinnes 3 ganger etter følgende statutter:

• Deltagelse i normal‑, natt‑ og sprintdistanse

• Poeng beregnes etter plassiffer i 3 løp: 1 poeng for seier, 2 poeng for nr 2 osv. Premien tilfaller den som har minst poeng. Ved poenglikhet tilfaller premien den som har flest 1. plasser. Ved fortsatt likhet teller antall 2. plasser, deretter antall 3. plasser. Ved fortsatt likhet teller tiden.

 

Medaljer fordeles ihht AOOKs regler.


Påmelding til o-løp

 

Vennligst bruk telefon minst mulig ved påmelding til løp. Når man ikke får skrevet seg inn i innbydelsespermen, vil påmelder helst ha påmeldingen til e-post adressen, eller skjemaet nedenfor kan benyttes som post eller fax. Husk å beholde en kopi eller noter hva du har meldt deg på!

 

 

Til påmelder i Raumar OL:              Per Aas

                                                            Opsahl

2080 Eidsvoll

                                                            Fax nr 63 96 01 03

                                                            e-post: h-aas@online.no

 

 

Dato

Løp

Løper

Klasse