RAUMAR-INFO

Nr 2  - 2000

Desember 2000

 

   

 

                       

Innhold

 

Årsmøte. 1

Varsel om forslag til endrede regler for dekning av utgifter 2

Viktige datoer å merke seg. 3

Vintersamling. 3

Vårsamling. 3

Samling i forbindelse med vårløpene 21. og 22. April 3

Trening vinter/vår 2001 m.m. 3

Rekruttarrangementer 4

Måneskinnstur 7. mars. 4

Badekveld 17. januar 4

Raumar rekruttsamling 5.-6. mai 4

                  

 

OBS!

 

Til deg som mottar denne Raumar-info i posten:

 

Raumar-info blir også distribuert som e-post. Hvis du har en e-post adresse som vi ikke vet om, og du ønsker Raumar-informasjon som e-post, så gi beskjed til:

 

Elisabeth.Eriksen@nmd.no  eller

Torbjorn.Kravdal@sensewave.com

 

 

 

Årsmøte

 

 

Det innkalles til

 

ÅRSMØTE onsdag 31. januar 2001

 

på Skistua, Eidsvoll Værk kl 19.00

 

Saker som ønskes behandlet må meldes til

styret v/Terje Hermansen

innen 17. januar 2001

 


Varsel om forslag til endrede regler for dekning av utgifter

 

Raumars styre vil med dette varsle at det på årsmøtet vil bli lagt fram forslag til endringer i reglene for hva klubben skal dekke av kostnader for sine løpere. Dagens regler og praksis har åpnet for at klubben kan dekke alle utgifter for løpere som deltar i senior og junior NM, Hovedløpet og Norgescup samt kretssamlinger for ungdom og juniorløpere. I virkeligheten har imidlertid løperne  selv, særlig i forbindelse med Norgescup, dekket det meste av utgiftene.  Utgiftene har derfor i praksis vært langt lavere enn de formelt sett kunne vært.

 

Status for NM, Hovedløp og Norgescup har endret seg betydelig fra den gang de regler vi nå har ble etablert. Mens det tidligere var kvalifisering og uttak til NM, Hovedløp og Norgescup, er det nå med unntak for normaldistansen i NM senior, fri påmelding.

 

Styret vil på denne bakgrunn fremme forslag om at treningskomiteen innenfor de rammer budsjettet gir rom for, kan dekke løpernes utgifter ved deltakelse i NM og Hovedløp. Utgifter ved deltakelse i Norgescup dekkes som hovedregel ikke og regninger for deltakelse på  hovedlandsleir og kretssamlinger videresendes de enkelte klubber. Disse får så selv vurdere  hvilken linje de vil følge når det gjelder å kreve egenandeler fra de aktuelle løperne.

 

Forslaget begrunnes i ønske om å redusere Raumars kostnader som igjen fordeles til de fem deltakende klubber.

 


Viktige datoer å merke seg

For vinter/vårsesongen ber vi dere merke dere følgende viktige datoer.

 

Vintersamling

Årets vintersamling legges til Skei fra den 12 – 14 januar der vi deltar i Klubbtreffet 2001. Her arrangeres i tillegg konkurranse i skiorientering på  lørdag trenerseminar og div sosiale aktiviteter. Raumar tar i tillegg sikte på å få til egne arrangement for klubbens medlemmer, bl.a. mulighet for sosial samling lørdag kveld i lokale på Gaustad Høyfjellshotell. Overnatting er lagt til Skei Fjellandsby der det er hytter for fra 4 til 10 personer.  Deltakerne må ved påmelding velge mellom ulike ”pakker”. For Raumars deltakere anbefaler vi i utgangspunktet basispakker som dekker opphold og startkontigent for lørdagens løp m.m. De som ønsker å delta på ”Bankett” eller  U 16 Party lørdag kveld bør bestille Super-pakke, mens de som ikke vil delta i løpet bestiller kun overnatting.

 

Mer informasjon om treffet er bl.a. å finne på Norsk Ski-O’s nettsider.

 

Påmeldingsfrist, der en også må si hvilke ”pakke” en velger er satt til den 27.12. 2000.

 

Vårsamling

Det legges opp til en vårsamling med div. treningsopplegg for Raumars løpere i Østfold i helgen fredag 30.3 til søndag 1.4. Stedet blir sannsynligvis Sarpsborg O-lags hytte ved Tunevannet.

 

Samling i forbindelse med vårløpene 21. og 22. April

I forbindelse med vårløpene i Østfold som i 2001 er konsentrert til en helg og med arrangmentssted, tilbyr vi en felles overnatting fra fredag til søndag. Løpene vil foregå i Varteig og overnattingssteder, Isesjøbråten ligger ved Børtevann, ca 10 kilometer fra samlingsplassen,

 

Trening vinter/vår 2001 m.m.

Raumars styre vil også benytte denne muligheten til å takke Astrid og Torbjørn for den innsatsen de har gjort som trenere for klubbens løpere i aldersgruppen 13 – 17 år. Opplegget vil bli videreført i kommende sesong så langt Astrid og Torbjørn har kapasitet.

 

Fra nyttår legges det opp til en felles Raumartrening pr uke, fortrinnsvis på onsdager. På en del av onsdagene vil det bli arrangert gateorienteringsløp. På grunn av vanskeligheter med å skaffe plass for trening (garderobe og gymsal) vil vi så snart som mulig komme nærmere tilbake med en plan for treningsopplegget.

 

I tillegg til å fokusere på ungdomsgruppen håper vi i år å legge forholdene bedre til rette for de eldre juniorene og våre løpere i H 21 klassen. Det tas sikte på å stille stafettlag i de større stafettene og vi håper fra styrets side å få etablert en del tilbud til løperne i denne gruppen, både på individuell og gruppebasis 

 


Rekruttarrangementer

Følgende rekruttaktiviteter i Gjerdrum/Ullensaker er åpne for rekrutter fra andre lag også:

 

Måneskinnstur 7. mars

Båltur. Nærmere info senere.

 

Badekveld 17. januar

Allergot u-skole kl 18.00. Pølser eller pizza etterpå.

 

Raumar rekruttsamling 5.-6. mai

Skimts klubbhytte Skeidarkollen.

Alder t.o.m. 13 år.

Lørdag brukes nybegynner/C-løyper fra Kolbotns løp tidligere på dagen. Søndag Deltakelse i Bækkelagets løp. Det kommer egen innbydelse senere. Lene og Aslak Kinneberg er ansvarlige for samlingen og kan evt. kontaktes for info.