For arrangører

9 april 2015

Løpene i o-karusellen skal arrangeres etter statutter 23.02.2015.

  1. Det skal utarbeides en enkelt innbydelse til hvert løp som legges ut på Eventor. o-karusellens hjemmeside og aktivitetskalenderen innen 15.mars. Arrangementsansvarlig koordinerer og følger opp
  2. Vi oppfordrer arrangøren til å skrive og sende inn en liten forhåndsomtale med tid og sted i lokalavisene. Det gir god reklame for Raumar o-lag og muligheter for økt deltagelse. Det kan også være smart å dele ut en innnbydelse/flyer i postkassene i nærområdet for å få med nye deltagere.
  3. De enkelte løpene arrangeres som enkle nærløp med bruk av felles tidtagningsutstyr ( PC, minitime-recorder, avleser og Brikkesys innstalert). Det skal være ferdig printede/trykte løyper. Plastposer til kart skal være tilgjengelig om nødvendig. Arrangørene stiller med EKT brikker og kompass til utlån.
  4. Vær bevisst med løypeleggingen. En langdistanse skal ha variasjon i strekklengdene og et par langstrekk. En mellomdistanse skal ha relativt mange poster og mye retningsforandring. Vær nøye med vanskelighetsgraden, spesielt i de tre korteste løypene. N-nivå skal ha tydelige ledelinjer hele veien. C-nivå skal ha ledelinjer og enkle poster med tydelige oppfangende detaljer rundt posten. B-nivå skal ha forholdsvis enkel orientering med tydelige postdetaljer (se NOF’s løypeleggerbok).
  5. Klasseinndelingen i statuttene skal benyttes både ved påmelding og på resultatlistene. Klasseinndelingen er spesielt viktig når det er innlagt klubbmesterskap. I de tre mellomste løypene er det også mulig å fritt velge løype uten å bry seg om klasseinndeling. Da benyttes klassene mosjon kort, mellom og lang (se statuttene)
  6. Startkontingent pr. løp er 30,- kr som betales til arrangør ved utlevering av kart. Av statkontingenten går kr 20,- til arrangørklubb og kr 10,- skal innbetales til Raumar-O-karusells konto (premiering). Gjerdrum o-lag har valgt å betale samlet for sine løpere. Arrangørklubben sender en mail til kasserer i Gjerdrum o-lag etter hvert løp med beløpet som skal betales inn til arrangøren sin konto og Raumar o-karusell sin konto.
  7. Arrangøren skal stille med 1-2 personer som har i oppgave å veilede nye deltagere. Nye deltagere skal tas imot på en hyggelig måte, få opplæring i bruk av kart, kompass , EKT-brikke og start og mål-rutiner. Dette er spesielt viktig på de arrangementene som er markedsført godt i lokal presse og i nærmiljøet.
  8. Etter hvert løp skal arrangør sende resultatlister (innen to dager) til : knut-engen@hotmail.com, trygve@tomta.no / okarusellen@raumar.net
  9. Vi oppfordrer arrangøren til å ta et par bilder og skrive en kort omtale om arrangementet. Denne sendes sammen med resultatlistene til trygve@tomta.no / okarusellen@raumar.net og til aktuelle lokalaviser for å synliggjøre Raumar o-karusell best mulig.
  10. Arrangører oppfordres til å skrive fullstendig og riktig navn på resultatlistene, slik at jobben for kartotekfører blir enklere.