raumar.net har problemer for øyeblikket. Feilen er meldt til leverandøren.

Du finner en del av informasjonen på facebook-sidene: https://www.facebook.com/raumarorientering/

Neste aktivitet er:
Torsdag: Felles o-teknisk trening fra A-brua i Gjerdrum kl. 18.00-19.15.